Европейски съюз Европейски социален фонд Русенски Университет

СЪОБЩЕНИЯ

На 12.12.2014 г. от 11.00 часа в зала 2.101 ще се проведе публично обсъждане за ефективността и прозрачността на управлението в Русенския университет по проект ВG051PO001-3.1.08-0019 "Усъвършенстване на системата за управление в Русенския университет за осигуряване на прозрачност и ефективност", изпълняван по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-3.1.08 "Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

На 12.12.2014 г. от 10.30 часа в зала 1 на Канев център ще се проведе пресконференция, на която Ректорът на Русенския университет, проф. Христо Белоев, и Зам.-ректорът - проф. Велизара Пенчева ще информират за постигнатите резултати при изпълнението на проекта "Усъвършенстване на системата за управление в Русенския университет за осигуряване на прозрачност и ефективност", изпълняван по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-3.1.08 "Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

На 01.11.2014 г. от 10.00 часа в зала 2Г.204 ще се проведе дискусионен форум "Пътища за подобряване на управлението чрез използване на създадените продукти по проекта" по проект ВG051PO001-3.1.08-0019 "Усъвършенстване на системата за управление в Русенския университет за осигуряване на прозрачност и ефективност", изп"ълняван по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-3.1.08 ""Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

На 31.10.2014 г. от 10.00 часа в зала 2Г.204 ще се проведе семинар "Политики на прозрачност при управление на взаимодействието между русенския университет и потребителите на кадри" по проект ВG051PO001-3.1.08-0019 "Усъвършенстване на системата за управление в Русенския университет за осигуряване на прозрачност и ефективност", изпълняван по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-3.1.08 "Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

На 03.10.2014 г. и на 04.10.2014 г. ще се проведе специализиран курс "Система за управление на висшите училища" по проект ВG051PO001-3.1.08-0019 "Усъвършенстване на системата за управление в Русенския университет за осигуряване на прозрачност и ефективност", изпълняван по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-3.1.08 "Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Начало: 03.10.2014 г., 10.30 часа, зала 2.101.

На 16.07.2014 г. в Заседателната зала на Канев център от 11.00 часа ще се проведе среща по проект "Усъвършенстване на системата за управление в Русенския университет за осигуряване на прозрачност и ефективност", финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. На срещата Ректорът на Русенския университет - проф. Христо Белоев и областните управители на областите Русе, Разград, Силистра и Търговище ще подпишат Меморандум за разбирателство между Русенския университет "А. Кънчев" и областните администрации относно създаването на ФОРУМ ЗА РЕГИОНАЛНО СЪГЛАСИЕ И СЪТРУДНИЧЕСТВО (ФОРС).

На 27.06.2014 г. от 10.00 часа в зала 2Г.204 ще се проведе дискусионен форум "Възможни ресурси в професионалните направления за постигане на високи стойности на индикаторите в Рейтинговата система и при акредитация" по проект ВG051PO001-3.1.08-0019 "Усъвършенстване на системата за управление в Русенския университет за осигуряване на прозрачност и ефективност", изпълняван по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-3.1.08 "Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища" по Оперативна програма "Ра"звитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

На 20.06.2014 г. от 10.00 часа в зала 2.101 ще се проведе семинар за индикаторите на Рейтинговата система по проект ВG051PO001-3.1.08-0019 "Усъвършенстване на системата за управление в Русенския университет за осигуряване на прозрачност и ефективност"", изпълняван по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-3.1.08 "Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

На 06.06.2014 г. и на 07.06.2014 г. ще се проведе специализиран курс "Корупция и висше образование" по проект ВG051PO001-3.1.08-0019 "Усъвършенстване на системата за управление в Русенския университет за осигуряване на прозрачност и ефективност", изпълняван по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-3.1.08 "Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Начало: 06.06.2014 г., 10.30 часа, зала 2.101.

На 23 май 2014 г. от 11.00 часа във връзка с разяснителна кампания сред работодатели и заинтересовани страни за повишаване активността на бизнеса, като потребители на образователна услуга ще се проведе среща в Русенски университет "Ангел Кънчев" на тема "Университет-бизнес-обществена среда".

На 21 май 2014 г. от 9.30 часа във връзка с разяснителни кампании сред студенти, работодатели и заинтересовани страни за повишаване активността на студентите и бизнеса, като потребители на образователна услуга ще се проведат срещи във Филиал-Разград на Русенски университет "Ангел Кънчев":
  • разяснителна кампания сред студенти "Моят глас в управлението на университета" – зала 102б;
  • разяснителна кампания сред работодатели и заинтересовани страни "Университет-бизнес-обществена среда" – зала 302б.

На 19 май 2014 г. от 15.30 часа в зала 2.101 във връзка с разяснителна кампания сред студенти за повишаване активността на студентите, като потребители на образователна услуга ще се проведе среща в Русенски университет "Ангел Кънчев" на тема "Моят глас в управлението на университета".

На 8 май 2014 г. от 9.30 часа във връзка с разяснителни кампании сред студенти, работодатели и заинтересовани страни за повишаване активността на студентите и бизнеса, като потребители на образователна услуга ще се проведат срещи във Филиал-Силистра на Русенски университет "Ангел Кънчев":
  • разяснителна кампания сред студенти "Моят глас в управлението на университета";
  • разяснителна кампания сред работодатели и заинтересовани страни "Университет-бизнес-обществена среда".

На 14.04.2014 г. от 10.00 часа ще се проведе дискусионен форум "Проблеми на професионалните направления в Русенския университет и пътища за повишаване рейтинга им" по проект ВG051PO001-3.1.08-0019 "Усъвършенстване на системата за управление в Русенския университет за осигуряване на прозрачност и ефективност", изпълняван по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-3.1.08 "Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

На 28.03.2014 г. и на 29.03.2014 г. ще се проведе специализиран курс "Комуникативни компетентности и компетенции на преподавателите във висшите училища" по проект ВG051PO001-3.1.08-0019 "Усъвършенстване на системата за управление в Русенския университет за осигуряване на прозрачност и ефективност", изпълняван по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-3.1.08 "Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Начало: 28.03.2014 г., 10.30 часа, зала 2.101.

На 28.02.2014 г. от 10.00 часа в зала 2.101 ще се проведе втори семинар по проекта на тема "Анализ на резултатите за Русенския университет от Рейтинговата система за оценяване на висшите училища" по проект ВG051PO001-3.1.08-0019 "Усъвършенстване на системата за управление в Русенския университет за осигуряване на прозрачност и ефективност", изпълняван по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-3.1.08 "Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

На 21.02.2014 г. и на 22.02.2014 г. ще се проведе специализиран курс "Етични стандарти в работата на преподавателя във висшето училище" по проект ВG051PO001-3.1.08-0019 " Усъвършенстване на системата за управление в Русенския университет за осигуряване на прозрачност и ефективност", изпълняван по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-3.1.08 "Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Начало: 21.02.2014 г., 10.00 часа, зала 2.101

На 10.02.2014 г. от 11.30 часа в заседателната зала в Централен корпус официално ще бъдат връчени от Ректора на Русенския университет сертификати на успешно завършилите курса "Вътрешни одитори и лица, управляващи програмите за одит. Приложение на БДС EN ISO 19011:2011 - Указания за извършване на одит на системи за управление" по проект ВG051PO001-3.1.08-0019 " Усъвършенстване на системата за управление в Русенския университет за осигуряване на прозрачност и ефективност ", изпълняван по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-3.1.08 "Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

На 18 декември 2013 г. ще се проведе среща между екипа за управление и експертите по проекта с представители на фирма "Медиком" ООД във връзка с обсъждане концепция за провеждане на разяснителни кампании сред студенти, работодатели и други заинтересовани лица за повишаване активността на студентите и бизнеса като потребители на образователната услуга.

На 18 декември 2013 г. ще се проведе среща между екипа за управление и експертите по проекта с представители на фирма Титан ЕООД във връзка изпълнение на задачи по договор за Изграждане и апробиране на модели за определяне на себестойността на основните дейности извършвани в Русенския университет.

Дискусионен форум "Проблеми и пътища за по-добро управление на висшите училища", 13.12.2013 г.

Семинар "РУСЕНСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ-ПАРТНЬОР И ДВИГАТЕЛ В ОБЛАСТНОТО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ", 28.11.2013 г.

Курс за обучение на вътрешни одитори по международния стандарт ISO 19011:2011, 15-16.11.2013 г.

През месец ноември 2013 г. започна подготовката за двете разяснителни кампании сред студенти, работодатели и заинтересовани страни за повишаване активността на студентите и бизнеса, като потребители на образователна услуга. Програма.

Желаещите от целевата група на проект ВG051PO001-3.1.08-0019" Усъвършенстване на системата за управление в Русенския университет за осигуряване на прозрачност и ефективност ", Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, да участват в курс за обучение "Вътрешни одитори и лица, управляващи програмите за одит. Приложение на БДС EN ISO 19011:2011 - Указания за извършване на одит на системи за управление" е необходимо в срок до 15.10.2013 г. да попълнят заявление по образец в офиса на проекта (кабинет 1.411-3).
Планира се курсът да бъде проведен през месец ноември 2013 г.

Пресконференция, 28.02.2013 г.